Archive for January, 2010

Sausis. Sausio Mėnesio Pavadinimo Kilmė

sausisLotyniškai Januarius=Janus+arius, t.y. Januso mėnuo. Romėnai šį mėnesi laikė dviveidžio dievo Januso mėnesiu; anot romėnų, jaunuoju veidu jis žiūri į ateitį, senuoju – į praeitį. Sausį vadindavo ir Durų Dievo (God of Door) mėnesiu, nes šis mėnuo atidaro duris naujam džiaugsmui,
naujų darbų pradžiai – Naujiesiems metams. Lietuvoje
sausio mėnesį dar viešpatauja gili žiema. Upės, upeliai ir ežerai snaudžia po ledu. Jeigu sninga, tai sniegas smul-kus, “sausas”, vėjo pustomas. Todėl ir mėnuo pavadintas
sausio vardu.

Naujieji Metai – Lietuvos Tradicijos

naujieji metai

Naujieji metai yra kiek vėlesnės kilmės už Kūčias ir Kalėdas to paties laikotarpio šventė. L. Jucevičius XIX a. rašo, kad “Naujieji metai liaudyje… yra sveikinimų ir linkėjimų diena – ne dėl etiketo (nes jo nežino), bet nuoširdžių linkėjimų. Šios šventės išvakarėse dar XX a. pradžioje daug kur Lietuvoje būdavo valgoma bendra šeimos vakarienė, susidedanti ne iš pasninkinių, o daugiausia iš gyvulinės kilmės patiekalų, dėl to ir vadinosi ”riebiosiomis kūčiomis”. Vakarieniaujant vėl kalbamasi apie būsimus metus, apie kiekvieno šeimos nario ateitį ir laimę. Kupiškėnai manė, jei šeimininkė kurio nors valgio išlaiko nuo Kūčių ir “riebiųjų kūčelių”, tai šeimyna ateinančiais metais bus laiminga “nes vis turės atsargų prireikus ko nors”. Atrodo, tai tik prietaras, o jsigilinus – taupumo pamoka. Tverečiuje tikėjo, kad, kaip per Kūčias, taip ir Naujųjų metų vidurnaktį, kalbasi gyvuliai. Tai labai svarbus metas ir reikia tą naktj nemiegoti”. Žmonių supratimu, Naujieji metai daug ką lemia žmogaus gyvenime: “jei per Naujuosius metus susikeiksi, visus metus darbai nesiseks”; “jei būsi linksmas, visus metus linksmas būsi, jei verksi – visus metus verksi”; “jei gražiai elgsiesi, metai bus gražūs ir laimingi”. Todėl buvo vengiama net ir nežymiai supykti, susibarti, ką nors ne vietoje padėtą pasisavinti. Kas per Naujuosius metus pirmas sugrjš iš bažnyčios, pirmasis visus tų metų darbus nudirbs – būrė tverečėnai. Per Naujuosius metus jie šventoriuje būtinai apdovanodavo pavargėlius, tikėjo – metai bus derlingi.

Žymūs Lietuvos Žmonės Gimę Sausio Mėnesį

paminklas1714 01 01 gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas, liuteronų pastorius, poemos „Metai” autorius Kristijonas Donelaitis. Mirė 1780 m.
1893 01 06 gimė poetas, rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas. Mirė 1967 m.
1857 01 06 gimė lietuvių pomologas prof. Adomas Hrebnickis. Mirė 1941 m.
1896 01 08 gimė Atlanto nugalėtojas Steponas Darius. Žuvo 1933 m.
1771 01 15 gimė kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Mirė 1849 m.
1872 01 15 gimė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, advokatas Jonas Vileišis. Mirė 1942 m.
1835 01 17 gimė poetas, kalbininkas, vyskupas Antanas Baranauskas. Mirė 1902 m.
1897 01 18 gimė kraštotyrininkas, lietuvių fotografas Balys Buračas.
Mirė 1972 m.
‘1897 01 23 gimė rašytoja Ieva Simonaitytė. Mirė 1978 m. 1921 01 23 gimė archeologė ir antropologė, archeomitologijos pradininkė tyrusi Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras Marija Gimbutienė. Mirė 1994 m. Los Andžele (JAV).
1851 01 25 gimė Lietuvos valstybininkas ir pramonininkas, pirmojo lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios” steigėjas Petras Vileišis. Mirė 1926 m.
1890 01 25 gimė dailės istorikas ir kritikas, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininkas, grafikas Paulius Galaunė. Mirė 1988 m,
1908 01 27 gimė lietuvių filosofas, teologas, pedagogas, poetas Antanas Maceina. Mirė 1987m.

Senoliu Išmintis Apie Orą Sausio Mėnesį

senoliu ismintis apie ora

Senolių išmintis apie orą byloja:
• jei Naujųjų metų saulė skaisti – būsią geri metai, jei ne – būsią blogi.
• jei per Naujuosius metus medžius šerkšnas aptraukia – būsią geri metai, jei rūkai klosto žemę – bus blogi.
• Žąsys kūtėje (tvarte)girga – šaltus orus pranašauja.
• Sniegena pragydo, o tvarte avys bliauna – pūgą jaučia.
• Vilkas sniegą žiaumoja – atodrėkis baigiasi.
• Lapė peliaut išėjo, sniegas atodrėkiu pakvipo.
• Žvirbliai skiedryne iš ryto j žabus sulindo, lauk stipraus šalčio.
• Varnos sniegu snapus valo – bus dargana.
• Kurtinys eglių, pušų spyglius šveičia, žiema būdą keičia (smarkiai šals).
• Vėgėlė neršia sausį, ankstyvą pavasarj pranašauja. Vėgėlė neršia vasaryje – karšta vasara bus.
• Karosai kūdroje prie eketės plaukia – lauk speigų.
• Sausis su storu sniegu, vasara su skalsiu rugiu.
Sausis žemuogėm, baravykais, žole sninga (po snieguotos žiemos grybų, uogų, geros šienapjūtės lauk).
• Kokia žiema, tokia ir vasara. Sausio galas su liepa duriasi.

Švaros Prekės. Švaros Priemonių Priežiūra

?

valymas

Valymui skirtus įrankius privalu tinkamai laikyti ir prižiūrėti. Baigę darbus, įrankius sutvarkykite ir padėkite į vietą. Po kiekvieno naudojimo išskalbkite valymui skirtus skudurėlius, labai nešvarius ir nebetinkamus naudojimui išmeskite. Plautuves ir kibirus taip pat išsyk iššveiskite.

Šepečių priežiūra
Plaukite šepečius pamuilėse ir visuomet laikykite aukštyn kojom – tuomet nesusilankstys šeriai. Laikiklį šepečiui galima padaryti iš ričių.

Namų Valymas Ir Tvarkymas

namu valymas

Namų valymas ir tvarkymas netaps atgrasiu bei varginančiu darbu, jei laikysitės keleto paprastų taisyklių. Negailėkite pinigų reikalingiems įrankiams įsigyti ir tinkamai juos prižiūrėkite. Kad namuose būtų švaru, būtina juos tolydžio valyti. Protingai ir išradingai naudodamiesi dulkių siurbliu, ne tik be vargo išsiurbsite dulkes, bet ir lengviau atliksite kitus darbus. Nepersistenkite: nereikia, kad namai būtų sterilūs kaip ligoninė.

Įrankiai Namų Švarai Palaikyti

Štai pagrindiniai jrankiai ir priemonės, be kurių neišsiversite, jei norite, jog namai tviskėtų švara:

Kaip Įveikti Vienatvę

Vienatvė

Pirmiausia reikėtų skirti sąvokas vienatvė ir vienišumas. Vienatvę galima pasirinkti ir pačiam. Daugelis vienuolių ar kūrėjų sąmoningai renkasi vientavę pasiekti savo dvasiniams ar kūrybiniams tikslams. Vienišumas iš tikro reiškia nepageidaujamą vienatvę. Vienatvė visada yra buvimas tik su savimi. Žmogus jaustis vienišas gali netgi ir apsuptas žmonių minios.

Taigi, tikriausiai tinkamiau būtų klausimą kelti kaip įveikti vienišumą, o ne vienatvę, nes vienatvė baigiasi kai tik patenkate į būrį žmonių.