Įžuvinimas. Tvenkinio, Kūdros Įžuvinimas

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) duomenimis, jau šiandien planetoje yra vienas milijardas chroniškai badaujančių gyventojų. O kiek badaujančių bus 2050 metais, kai planetos gyventojų skaičius pasieks 9 milijardus?

Žuvininkystės sektorius tarptautinėje ekonomikoje yra didžiulis rezervas ir akivaizdu, kad plėtoti jį reikia ten, kur leidžia vandens resursai.

Klaipėdos apskrities jaunųjų ūkininkų sąjunga, veikianti kaip jaunųjų ūkininkų forumas ir profesinio orientavimo organizacija, taip pat yra licencijuota mokymo įstaiga, kuri ruošia ūkininkus pagal programą „Ūkininkavimo pradmenys”. Mokymo programa susideda iš dalykų „Bendroji žemės ūkio politika”, „Žemės ūkio mechanizavimas”, „Veterinarijos pagrindai”, „Miškininkystės pagrindai”, „Augalininkystės pagrindai”, „Agroaplinkosauga”, „Verslumo pagrindai, veiklos apskaita ir teisė”. Nors programoje „Ūkininkavimo pradmenys” nėra specialaus žuvininkystės dalyko, sąjunga savo mokiniams suteikia pagrindines žinias ir apie šią ūkininkavimo sritį ir orientuoja juos ir į šį verslą.
Ūkininkas žuvininkas – tai ūkininkas, besiverčiantis žuvininkyste. Jis veisia žuvis ežeruose, tvenkiniuose, vandens saugyklose, specialiuose vandens baseinuose; ruošia maistą žuvims ir juo šeria žuvis, atlieka selekcinį darbą, išveda naujas žuvų veisles, aklimatizuoja naujai įleistas žuvis; paruošia vandenvietes ir žuvis nerštui, suleidžia žuvis į nerštui paruoštus Fly me to the Mooooon...tvenkinius, surenka mailių, po to pamažu perkelia žuvis į auginimo, žiemojimo ir intensyvaus auginimo vandens baseinus; atlieka kontrolinę žvejybą, siekdamas nustatyti vidutinį žuvų svorį ir žuvies įmitimą; išrenka veislines žuvis, pasižyminčias geriausiomis naudingumo savybėmis, naikina nevertingas, nešvarias ir plėšrias žuvis; stebi oro ir vandens temperatūrą, deguonies ir nuodingųjų dujų kiekį vandens telkiniuose, atlieka žuvivaisos tvenkinių melioracijos darbus.

Ūkininkas žuvininkas turi išmanyti veisiamų žuvų biologiją ir aplinkos sąlygoms keliamus reikalavimus; kovos su plėšrūnais, kenkėjais, parazitais ir kitais žuvų ligų sukėlėjais būdus; žuvų rūšių, veislių, lyties ir amžiaus nustatymo būdus, žuvivaisos tvenkinių įrengimo sistemą, jų melioravimo metodus, žuvų auginimo techniką, pašarų rūšis ir šėrimo metodus, selekcinio darbo ir veislių atrankos metodiką; meteorologijos, hidrologijos pagrindus.

Regal QueenŠiandien tarp Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos narių nėra stambių ūkininkų žuvininkų, bet sąjungos pirmininkas Sergejus Ivanovas tikisi, kad ateityje Lietuvoje jų bus nemažai: Lietuvoje pakankamai neblogos klimato sąlygos, netrūksta žemės ir vandens. Perspektyvoje, su Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagalba, tai būtinai turėtų sąlygoti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus plėtrą. Labai svarbu, kad dabar nėra jokių biurokratinių kliūčių privatiems verslo eksperimentams – be jokio leidimo dabar galima iškasti savo sklype tvenkinį iki 10 arų ir iš pradžių nors pabandyti ištirti savo galimybę rimtai užsiimti žuvų pramoniniu auginimu:

išrinkti norimą auginti žuvies rūšį, išmokti šerti, susipažinti su būsimo verslo specifika, ištirti galimos produkcijos rinką, o per tą laiką jau galima gauti leidimą ir iškasti didesnį vandens telkinį pramoniniam žuvų auginimui. Jau treji metai mūsų sąjunga bendradarbiauja su Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos nariais – stambiausiais Lietuvoje žuvininkystės ūkiais, padeda realizuoti jų produkciją ir konsultuojasi su jų specialistais mūsų narius dominančiais klausimais.

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga praeitais metais pati įsigijo kolbinį inkubatorių, įrengė savo laboratoriją, pastatė uždarą vandens baseinų sistemą ir vykdo tyrinėjimo darbus tam, kad iš apvaisintų ikrų išinkubuotų lervutes, paaugintų jas iki tinkamo įžuvinimui dydžio.

Nors jau antri metai, kai Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos eksperimentinė ferma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pripažinta kaip vandens gyvūnų laikymo įmonė, suteikus jai veterinarinio patvirtinimo numerį LT 23-204, sąjungos darbuotojai ir nariai nevadina savęs moks-lininkais-specialistais. Sąjungos pirmininkas sako: „Esame tyrinėtojai. Mes patys tik mokomės, yra daug tikslų, kurių tik tikimės pasiekti.”

Šaltinis: Įžuvinimas. Tvenkinio, Kūdros Įžuvinimas