Mišelis Nostradamas. Nostradamo Pranašystės

Pasitikus naujus metus, nejučia užklumpa mintys, kas laukia ateityje. Visais laikais šią nežinią palengvindavo aiškiaregiai. Kiekviena epocha turėjo savų pranašų, bet ne kiekviena gali pasigirti tokiais kaip Michelis de Nostradamas.

Kai kas pranašą Michelį de Nostradamą, arba Nostradamusą (tapęs pranašu, savo pavardę jis rašydavo lotynų kalba), laiko kone Dievu, o jo eiliuotas pranašystes vertina kaip pačią tikriausią ateities viziją. Kai kas sako, kad jis buvęs eilinis šarlatanas, o pranašavimai lemtingi tapo viso labo per laimingą atsitiktinumą. Kad ir kaip būtų, šios asmenybės vizijas gaubia tūkstančiai legendų, o populiarumas bėgant amžiams tik auga. Kodėl daugelis kitų pranašų nugrimzta praeityje, o Nostredame’o vardas klesti? Daugelis tyrinėtojų sutinka, kad paslaptis glūdi jo pranašavimo stiliuje. M. de Nostradamas savo vizijas užrašė eiliuotomis užšifruotomis anagramomis, tad interpretuoti jas galima labai įvairiai. Ir tai pranašystėms teikia visokeriopo universalumo.

NostradamusKai kurie interpretuotojai taip įsismagindavo, kad patys imdavo kurti garsiojo pranašo vardu. Ilgainiui visa ši kūryba taip susinarpliojo į vieną mazgą, kad galiausiai tapo nebeaišku, ką iš tiesų išpranašavo Nostradamas. Beje, pranašo vizijose, pasak tyrinėtojų, kalbama, kad pasaulio pabaiga mūsų planetą ištiks 3797 m. Ar galima tuo tikėti? Sako, M. de Nostradamas tiksliai Išpranašavo ir savo mirties datą… Bet pradėkime ne nuo jos, o nuo tos datos, kurios pranašui išpranašauti nebuvo lemta. Tai 1503 m. gruodžio 14-oji-diena, kai būsimasis aiškiaregis išvydo šį pasaulį.
Michelis de Nostre-dame’as gimė Pietų Prancūzijoje, mažame Sen Remi miestelyje, pasiturinčių ir išprususių žydų šeimoje. Kiek žinoma, būsimojo pranašo tėvas buvo notaras, o seneliai -garsūs gydytojai. Kad būtų išvengta keblumų dėl žydiškos prigimties, M. de Nostredame’o protėviai tapo katalikais.

Jaunasis Michelis paveldėjo iš senelių lankstų protą ir potraukį į mediciną. Dar būdamas paauglys jis neprastai mokėjo lotynų kalbą. Apskritai pranašas buvo poliglotas, galėjęs kalbėti ir skaityti ne viena kalba, tarp jų Ir hebrajų bei senovės graikų. Baigęs prestižinę katalikų mokyklą, devyniolikmetis Michelis de Nostradamas giminės pasididžiavimui įstojo į vieną prestižiškiausių to meto Europos Alma Ma-ter-Monpeljė universitetą. Pasirinko medicinos studijas ir jas baigęs ėmė verstis gydytojo praktika. Beje, paradoksas: jaunasis gydytojas ir pats turėjo nemažai sveikatos problemų. Pasak biografų, Michelis kentėjo nuo pasikartojančių epilepsijos priepuolių, taip pat turėjo širdies ydą.

M. de Nostradamas garsėjo kaip netradicinis gydytojas. Jis neapsiribojo  to meto medicinos žiniomis ir populiariausiu gydymo metodu – nuleisti ligoniui kraują. Gilinosi į gydomųjų žolių paslaptis, alchemiją ir visatai taikė praktikoje. Prancūzijoje įsisiautėjus marui, būsimasis pranašas išgarsėjo kaip itin meistriškas šios mirtinos epidemijos tramdytojas. Jis nuolat keliavo po Pietų Prancūzijos miestelius ir kaimus, atsidūręs ligos epicentre, be menkiausios baimės nedelsdamas imdavosi savų gydymo metodų.

Deja, iš maro gniaužtų ištraukęs šimtus žmonių, M. de Nostradamas nesugebėjo išgelbėti pačių artimiausių – žmonos ir dviejų vaikų. Juos palaidojęs garsusis gydytojas niekaip negalėjo susitaikyti su praradimu. Kad nurimtų, jam prireikė šešerių metų. Visa tą laiką M. de Nostradamas nuolat keliavo. Skersai išilgai išmaišė Prancūziją, apkeliavo Italiją, lankėsi Nyderlanduose… Užsidirbdavo duonai gydydamas žmones, laisvalaikiu studijavo okultinius dalykus, domėjosi astrologija, alchemija.

Vis dėlto gimtinės šauksmas ėmė viršų. Kur buvęs, kur nebuvęs keliauninkas vėl grižo i Prancūzijos pietus – nurimęs ir pasiilgęs pastovumo. Vedė turtingą našlę, už solidų kraitį įsigijo puikius namus ir apsistojo Salono mieste. Susilaukė gražaus būrio vaikučių ir ramiai bei laimingai gyveno. Metė ir gydytojo darbą. Vietoj jo pasirinko kur kas labiau dominančią sritį – ezoteriką

Kaip skelbia šaltiniai, 1550 metais M. de Nostradame’as parašė  pirmąjį pranašysčių kalendorių, kuriame buvo paskelbtos artimiausios ateities pranašystės. Būtent šiame veikale pirmą kartą prisistatė lotyniškai – Nostradamus. Pranašo įžvalgos didelio atgarsio nesulaukė. Vyras šia linkme nutarė eiti dar toliau: 1555 m. pristatė legendinių pranašysčių rinkinį. Leidinys buvo sudarytas iš dešimties skyrių – „centurijų” (kitaip tariant, „šimtmečių”). Kiekviename buvo po 100 ketureilių pranašavimų, kuriuose nušviečiama net neįsivaizduojamai tolima pasaulio istorija. Pranašysčių knygos pratarmę pranašas dedikavo mažam sūneliui Cezariui. Kurdamas pranašystes, M. de Nostradamas rėmėsi tam tikrais astrologiniais skaičiavimais. Kaip pats rašė, ryškiausias vizijas esą matęs „dvasiniu žvilgsniu”. Kai kurie šių dienų tyrinėtojai yra įsitikinę, kad čia neapsieita be svaigalų. Niekam ne paslaptis, kad pranašas kartais mėgdavo pagurkšnoti absento, puikiai išmanė įvairiausių žolių poveikį. Taigi, tyrinėtojų manymu, jo „dvasinis žvilgsnis” greičiausiai buvo ne kas kita, o absento ar narkotinių žolių sukeltos haliucinacijos. Kiek šioje hipotezėje tiesos, dabar jau niekas negalėtų pasakyti. Kad ir kaip būtų, Michelio de Nostredame’o pranašystės taip išpopuliarėjo, kad jį kaip asmeninį patarėją pradėjo į dvarus kviestis karaliai. Daugelį dalykų pranašas išties nuspėdavo gana tiksliai. Pranašavo Michelis de Nostradamas iki pat gyvenimo pabaigos. Mirė sulaukęs 63-ejų. Kiek žinoma, jį pribaigė podagra.

Šaltinis: Mišelis Nostradamas. Nostradamo Pranašystės