Kada Lietuva Įstojo Į Nato?

Lietuva į NATO įstojo 2004 m. kovo 29 d. NATO angliškai išvertu reiškia (North Atlantic Treaty Organisation – Šiaurės Atlanto sutarties organizacija).
NATO – yra gynybinė organizacija, kurią sudaro laisvos bei nepriklausomos valstybės, susijungusios tam, kad diplomatinėmis ir karinėmis priemonėmis išsaugotų ir palaikytų tarptautinę taiką bei savo nepriklausomybę. NATO organizacijos sprendimai priimami tik pritarus visoms ją sudarančioms narėms.

Lietuva įstojo į NATO norėdama siekti tų pačių tikslų.

Šaltinis: Kada Lietuva Įstojo Į Nato?