Entomofiliniai augalai

Entomofiliniai (vabzdžių apdulkinami) augalai atsirado mezozojaus eroje, kai pasirodė gaubtasėkliai augalai. Tada entofiliniams (lankantiems žiedus) vabzdžiams susiformavo specializuoti organai žiedų nektarui bei žiedadulkėms rinkti ir pernešti.
Šiuo metu apie 85 proc. augalų žiedadulkių perneša vabzdžiai. Jeigu jie išnyktų, žiediniai entomofiliniai augalai nustotų derėti ir ilgainiui žūtų. Taip pat išnyktų au-galėdžiai gyvūnai, pirmiausia žinduoliai. Jeigu nuskurstų augalija, padidėtų dirvos erozija ir žemėje įsiviešpatautų dykumos. Šis procesas vyktų gana greitai.

Augalų žiedadulkes gali pernešti įvairūs vabzdžiai,  lankantys žiedus. Pvz., vabalai: avietinukai, žvilgvaba-liai, rapsiniai žiedinukai; drugiai: nimfalidos, hespersijos, sfinksai, pelėdgalviai; įvairūs dvisparniai ir pirmiausia žiedmusės; geluoniniai plėviasparniai, t.y. visi vabzdžiai, mintantys žiedų nektaru.

Tačiau svarbiausi žiedadulkių pernešėjai yra bitiniai vabzdžiai, turintys specialius organus žiedadulkėms rinkti. Šiuo metu bitinių vabzdžių yra labai įvairių formų. Jie gerai prisitaikę prie specifinio maisto. įvairios bitinių grupės turi žiedadulkėms rinkti ir pernešti skirtingus įtaisymus. Tobuliausius turi naminės bitės, kamanės bei kiti bitiniai vabzdžiai.

Šaltinis: Entomofiliniai augalai