Pomidorų apsauga nuo kenkėjų ir ligų

Pomidorai gali sirgti daugybę ligų, todėl visame pasaulyje selekcininkai išveda naujų veislių, kurios būtų atsparios kuo didesniam
ligų skaičiui. Olandijos šiltnaminiai pomidorai dažniausiai būna atsparūs 4-5 ligoms, o JAV firmų pomidorai – net 6-7.

Daugiausia žalos Latvijoje pastaruoju metu padaro tokios pomidorų ligos: šiltnamiuose – pilkasis puvinys ir bakteriozė, lauke -vaisių rudasis puvinys (fitoftora). Geriausia apsauga nuo vytulio, virusų ir lapų rudojo pelėsio yra šioms ligoms atsparių veislių auginimas. Jų sėklų dabar labai lengva nusipirkti (žr. skyrių apie veisles).

Latvijoje kovai su pomidorų ligomis registruoti 9 cheminiai preparatai, iš jų 5 yra mažai kenksmingi aplinkai ir juos leidžiama parduoti daržininkams, kurie specialiai nesimokė, kaip apsaugoti augalus.

Registruoti taip pat 9 biopreparatai nuo daržovių, tarp jų ir pomidorų, ligų. Jie daugiausia sudaryti trichodermos grybelio pagrindu.

Iš kenkėjų daugiausia žalos didžiųjų šiltnamių ūkiuose padarydavo baltoji bluselė, tačiau pastaruoju metu, kadangi buvo kelios šaltos žiemos ir beveik nešildomi šiltnamiai žiemą, šio kenkėjo sumažėjo. Lauke pomidorams kenkia bulvinis lapgraužis (Kolorado vabalas). Pastaruoju metu ant daugelio daržovių, taip pat ir- pomidorų, plinta tripsas, o šiltnamiuose ir bulvinė minamusė. Kovai su kenkėjais Latvijoje registruoti 3 cheminiai augalų apsaugos preparatai (decis, pegazas ir fastakas) bei 6 biologinės priemonės.

Šaltinis: Pomidorų apsauga nuo kenkėjų ir ligų