Naudingi Vabzdžiai

Vabzdžiai sudaro 75 proc visų gyvūnų rūšių, jie paplitę visame pasaulyje ir priskaičiuojama virš milijono. Daugelis vabzdžių yra žemės ūkio augalų kenkėjai.

Pavyzdžiui, skėriai, sprakšiai, grambuoliai, verpikai, žiedgraužiai, lapsukiai, pelėdgalviai ir eilė kitų. Maliariniai uodai, utėlės, blusos, musės ir kt. platina infekcines ligas, parazituoja žmogaus ir gyvulių organizme.

Tačiau nemaža dalis vabzdžių žemės ūkio požiūriu yra naudingi. Tai bitės, kamanės-jos apdulkina augalus. Mėšvabaliai, maitvabaliai pagreitina organizmų medžiagų mineralizaciją, medžiagų apytaką gamtoje. Kai kurie vabzdžiai, kaip žygiai, keršvabaliai, vyčiai, trachinos minta kitais vabzdžiais ir padeda žmogui reguliuoti žalingų rūšių gausumą. Vabzdžiais minta ir daugelis paukščių bei žinduolių.

Žmogus visus vabzdžius suskirstė į “naudinguosius“, “žalinguosius” ir “indentifiškuosius“. Tačiau gamtoje visi vabzdžiai turi savo vietą ir tam tikra prasme reikalingi. Sąvoka “žalingas” yra sąlygiška. Ta pati rūšis natūraliose biogeocenozėse reikalinga ir naudinga, o žmogaus sukurtose agrocenozėse – gali daryti žalą.

Šaltinis: Naudingi Vabzdžiai