Psichologijos Studijos

Kur įgyti psichologo, psichiatro, psichoterapeuto kvalifikacija?

Psichologus ruošia Vilniaus universitetas, Kauno Vytauto Didžiojo universitetas, Šiaulių ir Klaipėdos universitetai bei Lietuvos kūno kultūros akademija. Gavę panašų pagrindinį išsilavinimą psichologai specializuojasi kurioje nors konkrečioje srityje, pvz., pedagogikoje (Šiauliai), sporto psichologijoje (LKKA), klinikinėje psichologijoje, darbo psichologijoje ir t.t.

Psichiatrus ruošia Kauno medicinos universitetas ir Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Įgiję pagrindinį gydytojo išsilavinimą, jie baigia 2-3 metus trunkančią psichiatrijos rezidentūrą. Psichiatrijos specialybė susideda iš daugelio sub-specialybių – tai vaikų ir paauglių psichiatrija, senų žmonių (gerontopsichiatrija), priklausomybių psichiatrija, neuropsi-chiatrija, psichoendokrinologija ir kt. Tai yra aukštesnis specializacijos lygis, kuriam įgyti reikalingas papildomas podiplominis mokymas.
Psichoterapeutai gali būti gydytojai arba psichologai, paruošti pagal specialias psichoterapijos mokymo programas (vienintelė tokia vieta Lietuvoje – Vilniuje įkurtas Psichoterapijos studijų centras). Visiems psichoterapeutams taip pat yra privalomas asmeninės psichoterapijos kursas, o ir nemažą savo darbo su pacientais dalį jie turi aptarti su labiau patyrusiais kolegomis, kurie gali geriau pastebėti jų asmenines reakcijas (t.y. būti supervizoriais). Sovietiniais laikais Lietuvoje, kaip ir visoje Tarybų Sąjungoje, psichorerapeutai nebuvo ruošiami ir psichoterapija nebuvo pripažintas gydymo būdas. Tačiau jau ir tada dalis aktyvesnių psichologų ir psichiatrų domėjosi psichoterapija, organizuodavo mokymo seminarus, kviesdavo specialistus iš įvairių užsienio šalių. Vėliau įvairių krypčių entuziastai susibūrė į įvairias psichoterapijos draugijas, kurios šiuo metu organizuoja ir veda nuoseklias mokymo programas, dažniausiai atitinkančias Europos psichoterapeutų ruošimo standartus.

Šaltinis: Psichologijos Studijos

Žymės:
  1. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,