Psichologo konsultacija, psichiatro konsultacija, psichoterapija

Sunku bendrauti, kyla emocinių problemų? O gal siekiate išmokti geriau parinkti darbuotojus ir sušildyti tarpusavio santykius kolektyve? Taip, dabar jau daugelis pagalvoja, kad tokiais atvejais verta kreiptis j psichologą. Prieš dešimt metų tokios mintys retai kam ateidavo į galvą, tačiau dabar didžioji psichiatrija nusitraukia nuo savęs mistikos šydą, ir vis daugiau žmonių kreipiasi j šiuos gydytojus dėl pačių įvairiausių problemų. Teko pastebėti, kad žmonės ne visada supranta skirtumą tarp psichologo, psichiatro bei psichoterapeuto ir ne visada įsivaizduoja, kuo skiriasi jų darbas. Sio straipsnio tikslas – paaiškinti skirtumus tarp šių specialybių ir padėti orientuotis, kada į kokį specialistą reikėtų kreiptis.

Apie psichologus
Jeigu nusprendėte, kad jums reikia psichologo konsultacijos, pirmiausiai pagalvokite, kurioje srityje jums iškilo problemų ir kreipkitės į psichologą, turintį atitinkamą kvalifikaciją, pvz., jeigu jūs norite teisingai pasirinkti darbuotojus ar pasitarti, kaip jums patiems geriau susirasti darbo, turėtumėte kreiptis į darbo psichologijos specialistus; jeigu jūsų vaikui iškilo problemų mokykloje, geriausia kreiptis į mokyklų psichologinės tarnybos psichologus; jeigu kyla emocinių ar bendravimo problemų, geriausiai jums padės klinikiniai psichologai, kurie dažniausiai dirba gydymo įstaigose ar privačiuose kabinetuose.

Psichologas gali:
•pagal savo kvalifikaciją konsultuoti klientą jam rūpimais klausimais; •naudodamas specialius tyrimo būdus ištirti situaciją (pvz., darbo kolektyve ar mokykloje);
•atlikti įvairius asmenybės, intelekto, sugebėjimų ar emocinės būklės tyrimus ir, remiantis jais, duoti atitinkamas rekomendacijas.

Psichologas be papildomo pasiruošimo negali:
• nustatyti medicininės diagnozės; •gydyti emocijų ar psichikos sutrikimų.
Apie psichiatrus
Prieš 10-15 m. psichiatrija buvo atskirta nuo bendrosios medicinos ir sutelkta atskirose psichiatrijos ligoninėse ar dispanseriuose, kurie dėl savo uždarumo ir paslaptingumo kėlė baimę daugeliui žmonių. Dabar prie kiekvienos poliklinikos yra psichikos sveikatos centrai, kuriuose dirba psichiatrų. Jie taip pat konsultuoja privačiuose kabinetuose.
Psichiatrai diagnozuoja ir gydo psichikos bei elgesio sutrikimus, naudoja medikamentinius ir nemedikamentinius gydymo būdus.
Psichiatras gali:
•diagnozuoti ir gydyti psichikos bei elgesio sutrikimus;
• išrašyti vaistų;
•esant reikalui, nusiųsti pacientą į ligoninę ar pas kitus specialistus; •spręsti nedarbingumo klausimus. Psichiatras be papildomo pasiruošimo negali:
•atlikti specialių psichologinių testų; •konsultuoti iškilus specifinėms psichologinėms problemoms; •skirti psichoterapinį gydymą.

Apie psichoterapeutus
Psichoterapija yra gydymo būdas, kurio metu naudojamos psichologinės poveikio priemonės (pokalbis, hipnozė, relaksacija ir kt.). Yra daug įvairių psichoterapijos rūšių: psichoanalizė, arba psichoanalitinė terapija, transakcinė analizė, Geštalt psichoterapija, psichodrama, hipnozė, humanistinė terapija, kognityvinė ir elgesio terapija. Nors įvairių psichoterapijos mokyklų darbo metodai šiek tiek skiriasi, tačiau bendra yra tai, kad visais atvejais psichoterapeutas naudoja save, t.y. savo žinias, supratimą, emocijas, reakcijas bei valdomą elgesį tam, kad bendraudamas su pacientu, padėtų jam įsisąmoninti, suprasti ir keisti save. Dabartinių Ligonių kasų finansuojama sveikatos sistema psichoterapiją įteisino antro ir trečio lygio gydymo įstaigose. Pirminiuose psichikos sveikatos centruose psichoterapijos nėra, be to, ligonių kasos apmoka tik trumpą psichoterapijos kursą (iki 20 seansų), todėl efektyvi psichoterapinė pagalba kol kas realiai prieinama tik privačiuose psichoterapijos kabinetuose. Išimtis yra Vilniaus klinikinis psichoterapijos centras, kur teikiama ambulatorinė ir stacionarinė (dieninis stacionaras) psichoterapijos pagalba. Psichoterapija gali būti taikoma ir sveikiems žmonėms, siekiantiems geriau pažinti save ir keisti kai kuriuos savo bruožus, trukdančius sėkmingai bendrauti, dirbti ir mylėti. Jeigu psichikos sutrikimai turi aiškų biologinį pagrindą, pvz., šizofrenija, organiniai psichikos sutrikimai, vidutinio sunkumo ar sunki depresija, kai kurie nerimo sutrikimai, kartu su psichoterapija turi būti skiriamas ir medikamentinis gydymas. Dažniausiai tokiais atvejais psichoterapeutas bendradarbiauja su psichiatru. Psichoterapeutai gali:
• diagnozuoti bei gydyti psichologiniais būdais įvairius psichikos ir elgesio sutrikimus, •padėti spręsti bendravimo bei šeimynines problemas.
Psichologai ir psichoterapeutai negali:
• išrašyti vaistų.

Taigi, jeigu nusprendėte, kad jums reikalinga psichologinė pagalba, pirmiausia pagalvokite, kurios srities specialistas jums gali padėti: ar jus vargina darbo, sporto, mokymosi problemos, ar reikalinga konsultacija susidarius konkrečiai situacijai. Jeigu jums sunku bendrauti ar nepajėgiate išspręsti konfliktų šeimoje, tikriausiai jums bus naudinga psichologo ar psichoterapeuto konsultacija. Galbūt pasirodys, kad jūsų problemos yra susijusios su tam tikrais asmenybės bruožais ar emociniais sunkumais, tuomet tikriausiai jums bus pasiūlyta psichoterapija. Žinodami, kad yra daug psichoterapijos rūšių, turėtumėte nebijoti klausinėti ir pasirinkti jums tinkamą specialistą. Jeigu jaučiate nerimą, depresiją, sutriko miegas ar atsirado kitų psichikos sutrikimų arba somatinių simptomų, kurių nepaaiškina kitų sričių, specialistai, turėtumėte kreiptis j psichiatrą, ir jis nustatys sutrikimų priežastis bei pasiūlys tinkamus gydymo būdus.

Šaltinis: Psichologo konsultacija, psichiatro konsultacija, psichoterapija