Ženklai Ant Kūno

Cosmic HandPasak astrologų, iš prigimties esantys apgamai ar kitokios žymės rodo, ką užsitarnavome ir atsine-šėme iš praėjusių gyvenimų. Naujai atsirandantys ženklai tam tikroje kūno vietoje perspėja apie teigiamus arba neigiamus likimo pokyčius. Sėkmingos kelionės savęs pažinimo link!

Astrologai teigia, kad kiekviena žmogaus kūno dalis atitinka vieną iš dvylikos zodiako ženklų. Žymės, esančios vienoje ar kitoje zonoje, yra tarsi mūsų gyvenimo sufleris.
Kai susimušame, susižeidžiame, iš skausmo nesąmoningai klausiame: už ką? Bet retai kada ieškome atsakymo šj klausimą. Nors skamba neįtikėtinai, anot astrologų, net mažas apgamėlis yra  gyvenimo kelio ženklas. Paisydami tų ženklų, galime mažiau pridaryti klaidų ir užkirsti kelią nemaloniems įvykiams, sunkioms ligoms, kurios siunčiamos, kad atkreiptume dėmesį, jog netinkamai gyvename ir pan.
Pasak žinovų, moterims kairėje kūno pusėje esantys ženklai (apgamai, randai, sužeidimai) yra teigiami, o dešinėje – neigiami (vyrams priešingai). Netgi neaiškios kilmės skausmas, maudulys tam tikroje kūno vietoje jau yra įspėjimas, verčiantis atkreipti dėmesį į savo poelgius, santykius, tikslus ar charakterio savybes. Tai – tarsi sufleris, padedantis suvokti, kokios mūsų užduotys ir karminės klaidos, net kokių nuopelnų atslnešėme iš praėjusių gyvenimų, kokios sėkmės galime tikėtis.
Tarkim, jei Jaučio zonoje (ji apima smakrą ir kaklą) dešinėje, t. y. teigiamoje pusėje, yra apgamas arba randas, tai gali būti ženklas, kad šiame gyvenime nusipelnėte didelės meilės, gerovės ir išmokote mylėti save bei kitus, skleisti harmoniją. Kairėje (neigiamoje) pusėje esantys ženklai rodo, kad nesėkmių kyla dėl to, jog nemokate mylėti kitų žmonių, juos skaudinate, kad gresia pavojus prarasti materialines vertybes, sukauptą turtą ir pan.

Jei dažnai įsipjaunate ar susižeidžiate tą pačią vietą, nevertėtų numoti ranka. Pasak astrologų, tai gali būti perspėjimas, jog ketinate neteisingai pasielgti, padaryti klaidą, kurios įmanoma išvengti. Arba ženklas, kad nepraOrlojleistumėte likimo siunčiamo šanso, veiktumėte ir nebijotumėte siekti tikslo tam tikroje gyvenimo srityje ir t.t.

Teigiami ar neigiami ženklai, jūsų valioje juos keisti. Pavyzdžiui, apgamai rodo per gyvenimus sukauptas ir užtarnautas dorybes arba klaidas ir pan. Juos keisti sunkiau, bet įmanoma. Anot astrologės Nijolės Gabijos VVolmer, aiškiai suvokus, ką reikia keisti, sumokėjus už neigiamas pasekmes, apgamas išnyksta. Laikini ženklai, tokie kaip skausmas, mėlynės, pjūvis, išnyksta ar užgyja dar greičiau nepalikdami žymių, jei suvokiame ženklo, skausmo esminę, t. y. dvasinę, priežastį. Išmokus skaityti ženklus, atkrinta būtinybė gauti skausmingus neigiamus perspėjimus, kurie gali pasireikšti liga, skausmu, skaudžiais įvykiais. Anot astrologų, laiku atkreipus dėmesį ir pakeitus elgesį bei mintis, keičiamas gyvenimo scenarijus. Sėkmingos kelionės savęs pažinimo link! Dėmesio: kuo ženklas didesnis, tuo įspėjimas rimtesnis. Smulkesni ženklai (randeliai, maži apgamėliai, pjūvis) teigia tą patį mažesniu mastu.

Avino zona
(galva nuo viršugalvio iki nosies galo, skruostų apačia iki lūpų)
Teigiami ženklai (moterims kairėje pusėje) šioje zonoje reiškia, kad praėjusiuose gyvenimuose sukaupėte drąsą, ryžtą, aktyvumą, gebėjimą pakovoti už save bei kitus, apginti savo vertybes. Jumis galima pasikliauti. Po gimimo ant skruosto, kaktos atsiradę apgamai bylotų, jog tai, ką darote, naudinga ir reikalinga, kad įgijote dievišką apsaugą. Neigiami ženklai (moterims dešinėje pusėje). Tai gali būti perspėjimas, kad pernelyg agresyviai siekiate savo tikslų, elgiatės despotiškai primesdama kitiems savo valią. Taip pat gali reikšti, kad jums trūksta ryžto ir drąsos apginti savo interesus, kad būtina atsikratyti egoizmo ir bailumo. Jūsų elgesys kelia pavojų sau ir aplinkiniams.
Jaučio zona
(smakras, kaklas)
Teigiami ženklai rodo, kad išmokote mylėti save ir kitus, kad esate patikima, kantri, natūrali ir verta tikros meilės – ji arba jau aplankė, arba netrukus pasibels į jūsų gyvenimą. Savo poelgiais nusipelnėte gerovės, išmokote vertinti ir kurti grožį bei materialines vertybes, žinote pinigų vertę, bet jų nesureikšminate. Skleidžiate harmoniją ir taiką aplinkui. Tai gali būti ir paskata nebijoti eiti pasirinktu keliu.
Neigiami ženklai rodo, kad savo elgesiu išduodate ir griaunate meilę, gali būti, kad laukia nesėkminga dramatiška meilė. Taip pat galite prarasti materialines vertybes, nes esate pernelyg godi, prisirišusi prie turtų ir gyvenimo malonumų.
Dvynių zona
(rankos, plaštakos, pečiai)
Teigiami ženklai rodo, kad esate protinga, komunikabili. Ankstesniame gyvenime jūsų veikla buvo susijusi su informacijos skleidimu (raštais, knygomis ir pan.). Šiame gyvenime sėkmingos veiklos sritys – prekyba, žiniasklaida, knygų rašymas, tarpininkavimas. Atsirandantys nauji apgamai, traumos perspėja, kad nenaudojate savo duotybių, patyrimo, esate arti tikslo, teisingo sprendimo, bet to nesuvokiate – tikėkite tuo, ką darote. Neigiami ženklai rodo sukauptą negatyvią karmą, apgaule pasiektus tikslus ir pan. Šiame gyvenime jums reikia vengti melo, neskleisti neteisingos informacijos, neklastoti dokumentų ir pan. Tai gali būti ženklas, kad mąstote ir elgiatės netinkamai, bendraujate su blogais žmonėmis, kad jus kažkas nori apgauti, apvogti arba kad jūsų apgaulė išaiškės.
Vėžio zona
(krūtinė, krūtys, skrandžio sritis)
Teigiami ženklai rodo, kad esate švelni, jautri, mokate rūpintis kitais. Iš praėjusių gyvenimų atsinešėte sėkmingą motinystės karmą, aplankė arba netrukus aplankys šeiminė laimė, laiminga motinystė. Sukursite puikią šeimą, jaukius namus ir turėsite nekilnojamojo turto. Neigiami ženklai byloja, kad iš ankstesnių gyvenimų atsinešėte blogą karmą: buvote praradusi vaikus, namus, šeimą. Arba kenkėte savo ar kitų žmonių šeimai, vaikams, nusižengėte motinystei. Turite išmokti švelnumo, jautrumo, motiniško rūpestingumo. Tokie ženklai perspėja, kad nesistengiate už save pakovoti, neigiate moteriškumą, nusikals-tate gyvybei.
Liūto zona
(nugaros viršutinė dalis iki
juosmens) Teigiami ženklai rodo, kad turite daug gyvybinės energijos, esate aktyvi, tauri, mokate mylėti. Praėjusia-
me gyvenime buvote gerbiama, turėjote valdžią ir šlovę. Šiame gyvenime ženklai reiškia sėkmingą kūrybą, laimingą meilę, vaikų teikiamą džiaugsmą ar šlovę.
Neigiami ženklai perspėja, kad ankstesniame gyvenime egoistiniais tikslais naudojotės valdžia, tapote pernelyg savanaudiška, pasipūtusi, garbėtroška. Galite prarasti aplinkinių pagarbą. Pernelyg daug dėmesio skiriate malonumams ir palaidam gyvenimo būdui. Turite išmokti taupumo, keisti elgesį, kuris trukdo patirti gyvenimo pilnatvę ir džiaugsmą.

Mergelės zona   (pilvas, žarnyno sritis)
A 牛 cow in a floor length fuschia boob tube.Teigiami ženklai rodo, kad praėjusiuose gyvenimuose iš-siugdėte pareigos jausmą, darbštumą, sėkmingai gydėte ir padėjote kitiems žmonėms. Esate racionali, protinga, tvarkinga ir rūpestinga. Jūsų laukia sėkminga profesija, susijusi su pagalba kitiems. Tai gali būti ženklas, kad einate teisingu keliu, išmokote tvarkyti savo gyvenimą. Neigiami ženklai byloja apie blogą karmą, kurią užsitarnavote netinkamai gydydama kitus žmones, kad esate pernelyg reikli ir kritiška. Taip pat tai gali būti ženklas, jog apsilei-dote, nesirūpinate savo sveikata, vengiate atlikti pareigas ar jūsų veikla kenkia aplinkiniams. Arba pernelyg sureikšminate darbą ir pamiršta-te kitas pareigas.
Svarstyklių zona
(inkstų sritis, juosmuo, strėnos iki sėdmenų) Teigiami ženklai reiškia, kad praėjusiuose gyvenimuose išmokote vertinti partnerystę. Esate diplomatiška iš prigimties, mokate rasti teisingus sprendimus. Šiame gyvenime jums lemta sutikti savęs vertą žmogų. Taip pat gali byloti, kad svarbi sutartis pakels jūsų gyvenimą, laukia sėkminga teisininkės karjera. Jūsų užduotis -taikyti žmones, skleisti harmoniją ir puoselėti grožį.
Neigiami ženklai rodo, kad ankstesniuose gyvenimuose vienaip ar kitaip griovėte partnerystę. Turite išmokti objektyvumo, diplomatijos. Jūsų elgesys gali sugriauti santykius. Taip pat tai gali būti perspėjimas, kad priėmėte neteisingą sprendimą, veidmainiaujate ir kaltinate nekaltuosius. Venkite darbo teisingumo struktūrose.
Skorpiono zona
(kirkšnys bei *”      lyties organai)
Teigiami ženklai rodo, kad turite didelį gyvybinės, seksualinės energijos potencialą, ekstrasensės gebėjimų, magiškų jėgų apsaugą, galite teigiamai keisti aplinką, įvykius. Esate charizmatiška rizikos nebijanti asmenybė. Šioje zonoje ženklai gali reikšti, kad sutikote ar sutiksite žmogų, kuris teigiamai pakeis jūsų gyvenimą, kad jus aplankys didžiulė meilė. Pasieksite puikių laimėjimų. Neigiami ženklai reiškia, kad yra pavojus pakliūti į tamsių magiškų jėgų įtaką, sektų pinkles. Arba kad pernelyg manipuliuojate Ir į blogą veiklą įtraukiate kitus. Tai rodo ir priklausomybę juodajai magijai praėjusiuose gyvenimuose, apie galimybę prisidėti prie nusikalstamų grupuočių, smurto. Taip pat gali perspėti, kad pernelyg sureikšminate seksualinį gyvenimą ir dėlto bus problemų.
Šaulio zona
(sėdmenys, šlaunys) Teigiami ženklai liudija, kad turėjote nemažą autoritetą, buvote gerbiama. Jei ženklai ryškūs, greičiausiai praėjusiame gyvenime buvote šventikas ir pan. Taip pat ženklai gali reikšti, kad jūsų laukia sėkmė užsienyje, tolimose kelionėse. Lengvai įgysite autoritetą, pagarbą-aplankys sėkmė, greitai išgarsėsite, gyvenimas pasikeis į gera. Arba esate arti tikslo, sutiksite dvasinį mokytoją ar nusišypsos fortūna tolimoje kelionėje.
Neigiami ženklai byloja apie tai, kad bet kokia kaina praėjusiuose gyvenimuose siekėte įgyti autoritetą, valdžią, šlovę arba jos netekote. Tai gali būti ženklas, kad praradote tikėjimą Dievu, tuo, kas šventa. Jums iškilo pavojus prarasti autoritetą, pagarbą. Arba sureikšminote daiktus ir pinigus, skleidžiate klaidingą pasaulėžiūrą – einate neteisingu keliu, pasirinkote ne tas gyvenimo vertybes. Būkite atsargi bendraudama su užsieniečiais.
Ožiaragio zona
(keliai) *» * Teigiami ženklai liudija, kad ankstesniuose gyvenimuose padėjote kitiems žmonėms. Tai gali būti ir vienuolystės, asketizmo ženklas, rodantis, kad dėl kilnių tikslų atsisakėte gyvenimo malonumų. Šiame gyvenime jūsų laukia sėkmė tose srityse, kurios susijusios dvasiniu tobulėjimu bei praktikomis. Naujai atsiradęs ženklas gali rodyti, kad priėmėte teisingą sprendimą ir tai, ką darote, yra teisinga. Stiprus kelio skausmas – perspėjimas, jog turi nutikti kažkas teigiama
ir reikšminga, bet jūs to nesuvokiate, nenaudojate savo įgūdžių ir žinių. Neigiami ženklai gali reikšti, kad praėjusiame gyvenime buvote lengvabūdė. Turite surimtėti ir atkakliai siekti tikslo, gerbti vyresnius žmones, atsikratyti pesimizmo ir atsiverti pasauliui, įvykiams. Turite ištaisyti karmines klaidas (surimtėti, tapti kantresnė, santūresnė ir labiau disciplinuota). Metas keisti charakterį, elgesį, nes sunkinate gyvenimą aplinkiniams.

Vandenio zona
(blauzdos)
Teigiami ženklai šioje zonoje byloja apie tai, kad turite neblogą įžvalgą, esate originali, plačių pažiūrų, aukšto intelekto, išradinga ir vertinate nepriklausomybę bei draugystę. Turite dievišką apsaugą. Itin ryškūs ženklai prognozuoja laimingus gyvenimo įvykius, išgarsėjimą, sėkmingą draugystę. Rodo talentą, susijusį su išradimais, technika, astrologija. Neigiami ženklai rodo, kad praėjusiuose gyvenimuose peržengėte laisvės ribas, leidote sau daugiau nei galima. Arba kad savo elgesiu kenkiate kitiems, išduodate artimus žmones, pasirinkote ne tą kelią ir ne tuos tikslus, jūsų svajonės pernelyg nerealios. Nauji atsiradę ženklai perspėja, kad dėl neatsargumo galite patekti į nelaimingą atsitikimą. Turite daug labiau vertinti draugystę, būti atsargesnė vairuodama ir pan.
4   Žuvų zona (pėdos)
Teigiami ženklai informuoja, kad ankstesniuose gyvenimuose sukaupėte didelį dvasinį patyrimą, gebate aukotis dėl kitų ir šiame gyvenime jūsų laukia kilni misija. Neretai tai – aiškiaregystės, pasiaukojamos tarnystės Dievui ar religiniams įsitikinimams ženklas. Esate verta tapti dvasine mokytoja arba menininke, šioje srityje laukia išgarsėjimas ir pripažinimas.
Neigiami ženklai reiškia, kad praėjusiuose gyvenimuose įgijote neigiamos dvasinės patirties. Taip pat tai -perspėjimas, kad tampate priklausoma nuo blogų įpročių, gyvenate netikrų vertybių ir iliuzijų pasaulyje, galite pakliūti į tamsiųjų jėgų žabangas (sektas ir pan.). Turite išmokti apginti save ir savo interesus, keisti elgesį, nes jūsų veikla turi griaunamąją jėgą.
Už informaciją dėkojame astrologei

Šaltinis: Ženklai Ant Kūno