Gėlininko darbai kovo mėnesį

Kovo mėnesį, kai tik įšyla dirva, nuo daugiamečių gėlių nuimama dengiamoji medžiaga. Ją palikite netoliese, kad galėtumėte vėl pridengti augalus, jei atšaltų oras.

Paskutinę kovo dekadą nukasami nuo krūminių rožių žemių kaupai, saugantys augalą nuo šalčių. Nuimtas eglišakes padėkite netoliese, kad galėtumėte panaudoti atšalus orams.

Dirva rožėms sodinti ruošiama jau kovo mėnesį. Ji sukasama per dvi kastuvo plokštes. Kadangi vienoje vietoje rožės auga daug metų, kasant j dirvą įmaišoma perpuvusio mėšlo ar durpių. Tinka ir rupi komposto žemė. Daug humuso turinčios medžiagos įmaišomos į dirvą ne giliau kaip per vieną kastuvo plokštę. Kovo mėnuo tinkamiausias laikas genėti senus mahoni-jų krūmus, kad augtų gražios formos. Trumpinama taip, kad visos šakutės būtų 20 cm ilgio. Taip patrumpintas krūmas pirmaisiais metais nekraus žiedų ir vaisių. Dar ne laikas nuo augalų nuimti mulčią ar kitas dangas, tačiau jas reikia pajudinti, kad pradžiūtų ir geriau praleistų orą. Mulčias dabar labai reikalingas, nes palaiko pastovesnę dirvos temperatūrą. Pažiūrėkime, ar šalčiai neiškilnojo augalų. Taip atsitikus, aplink juos – apspauskime žemę ir prispauskime akmenėliais.

Norint paankstinti kardelių žydėjimą, nuo kovo vidurio gumbasvogūnius reikia laikyti šiltoje vietoje. Tam tikslui atrenkami tik sveiki, dideli gumbasvogūniai. | plokščią dėžę dedamas 3-4 cm storio durpių sluoksnis, gumbasvogūniai tvirtai įspaudžiami į drėgnas durpes. Iki vegetacijos pradžios dėžės laikomos tamsoje 15 C temperatūroje. Gumbasvogūniai j lysves sodinami ne anksčiau kaip gegužės viduryje apsaugotoje, šiltoje vietoje. Sausai rūsyje per žiemą laikomus begonijų gumbus, kuriuos žadate sodinti j lysves ir balkonų dėžes, sudėkite kovo paskutinėmis dienomis į dėžes su durpėmis. Dėžė turi būti maždaug 6 cm aukščio, j ją dedamas 5 cm drėgnų durpių sluoksnis ir jspaudžiami gumbai. Pradėjus gumbams dygti, dėžė laikoma šviesioje vietoje 16-20 C temperatūroje, kol susiformuos pirmieji lapeliai. Liejama saikingai.

Sausio mėnesj kompostu padengtą gazoną, prieš grėbstydami, kovo viduryje patręškite mineralinėmis trąšomis. Jei fosforo ir kalio trąšas jau bėrėte, dabar tręškite grynomis azoto trąšomis. Geriausiai tinka natrio salietra, kalcio amonio salietra ir amonio sulfatas. Sniegui nutirpus ir pradžiūvus žemei, lengvu voleliu suvoluokime gazonus. Išplikusias vietas reikia atsėti. Vandens išgraužtas, įvairias jdubas išlyginkime pripylę gero komposto ir užsekime iš naujo. Gazonai užsamanoja ne tiktai rūgščioje, bet ir nusialinusioje dirvoje. Todėl dabar ant jo reikia lygiu sluoksniu paskleisti komposto, j kurj pridėta kaulamilčių, pelenų ar mineralinių trąšų.

Šaltinis: Gėlininko darbai kovo mėnesį

Žymės: