JEI VĖTROS APLAUŽĖ VAISMEDŽIŲ ŠAKAS

Vėtros padaro nemažai žalos sodams. Vasarą vėtros gali siausti bet kurioje respublikos vietoje.
Nuo uraganinių vėjų pirmiausia nukenčia seni, žiemą apšalę vaismedžiai. Kodėl vėjai pirmiausia pažeidžia šiuos augalus? Todėl, kad šių vaismedžių kamienų vidus neretai būna papuvęs, todėl jų kamienai tampa tuščiaviduriais.

Verta atminti, kad stiprūs žiemos šalčiai pažeidžia vaismedžių medieną.
Jei šaltis dar pažeidžia ir vaismedžių žievę bei kam-bį, tai šie vaismedžiai žūva.
Tačiau šalčiui atsparių vaismedžių kambis ir žievė dažniausiai išlieka nepažeisti. Todėl po kurio laiko vaismedžiai vėl sugeba užauginti naujus medienos sluoksnius, o senasis, vaismedžių kamienų viduje esantis medienos sluoksnis, suyra.

Tokie vaismedžiai ir toliau auga bei dera, tačiau tai nulemia jų išoriniai audiniai, nors šių augalų kamienai yra tušti. Todėl vėtrų pažeistų vaismedžių išgelbėti nepavyks. Tačiau kai kuriuos vėtrų pažeistus vaismedžius galima ir išgelbėti.

Šaltinis: JEI VĖTROS APLAUŽĖ VAISMEDŽIŲ ŠAKAS

Žymės: