Kas sukūrė Lietuvos himną?

Lietuvos Respublikos nacionalinį himną sukūrė Vincas Kudirka. Himnas buvo parašytas ir išspausdintas laikraštyje “Varpas” 1898 metais.

Himno žodžiai:

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.
Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.
Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Šaltinis: Kas sukūrė Lietuvos himną?

Žymės: