Savanoriškas Pensijų Draudimas

Nereti atvejai, kai metų, kelių mėnesių ar net dienų socialinio pensijų draudimo stažo pritrūksta, kad asmuo gautų senatvės (išankstinio mokėjimo), netekto darbingumo pensiją ar galėtų pasinaudoti tam tikromis lengvatomis. Kaip padidinti stažą, jei jsidarbinti nepavyksta?

Šiais atvejais naudinga draustis valstybiniu savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu. Juo gali draustis ne jaunesni kaip 16 metų Lietuvos Respublikos ar ES valstybės narės nuolatiniai gyventojai tais atvejais, kai:

• nėra draudžiami valstybiniu privalomuoju socialiniu pensijų draudimu. Jie gali draustis pagrindinei pensijos daliai arba pagrindinei ir papildomai pensijos dalims gauti;

♦ draudžiami privalomuoju pensijų draudimu tik pagrindinei pensijos daliai gauti (asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus). Šie asmenys gali draustis papildomai pensijos daliai gauti.
Įmokų dydis

Asmuo, apsidraudęs savanoriškuoju pensijų draudimu, pats moka įmokas, apskaičiuotas pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus tarifus. Asmuo, apsidraudęs pagrindinei pensijos daliai gauti, per mėnesį moka 50 proc. bazinės pensijos dydžio įmokas (180 Lt, kai valstybinė socialinio draudimo pensija – 360 Lt), asmuo, apsidraudęs papildomai pensijos daliai gauti, – 15 proc. paties asmens deklaruojamų pajamų sumos, bet ne mažesnės kaip minimali mėnesinė alga (800 Lt) ir ne didesnės kaip einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis (2010 m. draudžiamųjų pajamų dydis – 1 170 Lt). Asmuo, apsidraudęs pagrindinei ir papildomai pensijos dalims gauti, kas mėnesį moka 50 proc. bazinės pensijos dydžio įmokas ir 15 proc. deklaruojamos pajamų sumos.

Savanoriškojo pensijų draudimo įmokų mokėjimo laikas skiriant pensiją yra įskaitomas į stažą pagrindinei pensijos daliai gauti, jei asmuo draudėsi pagrindinei pensijos daliai, arba į stažą ir draudžiamąsias pajamas papildomai pensijos daliai gauti, jei asmuo draudėsi pagrindinei ir papildomai pensijos dalims.

Draudimo sutartis
Asmuo, norintis apsidrausti savanoriškuoju pensijų draudimu, turėtų kreiptis į „Sodros” teritorinį skyrių, pasirašyti draudimo sutartį ir mokėti nustatyto dydžio įmokas. •

Draudimo sutartis yra sudaroma ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Jeigu apdraustasis prieš mėnesį iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos nepareiškia ją nutraukiąs, sutarties galiojimo laikas pratęsiamas neapibrėžtam laikui.

Draudimo sutartis gali būti sudaryta trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui, jei asmeniui iki teisės gauti senatvės ar netekto darbingumo pensiją įgijimo dienos liko mažiau kaip 12 mėnesių.

Apsidraudęs asmuo draudimo sutartį gali nutraukti, apie tai prieš mėnesį raštu informavęs „Sodros” teritorinį skyrių. Draudimo sutartis gali būti taip pat nutraukta „Sodros” teritorinio skyriaus iniciatyva, jei apsidraudęs asmuo nesumoka eilinio ketvirčio įmokų per 3 mėnesius nuo einamojo ketvirčio pabaigos.

Šaltinis: Savanoriškas Pensijų Draudimas

Žymės: