Kokia Vieta Yra Geriausia Komposto Krūvai

Komposto krūvas patariama krauti pavėsyje. Pa­vėsyje dažniausiai nebūna didelių oro temperatū­ros svyravimų, todėl tai gerina komposto kokybę. Jei komposto krūvas krausite saulėtoje vietoje, kom­postas gali perdžiūti, o perdžiūvusiame komposte sustoja irimo procesai. Kompostas geriausiai drėksta ir pūva pavėsyje.

Šaltinis: Kokia Vieta Yra Geriausia Komposto Krūvai

Žymės: