Anekdotai Apie Sveikatą

Skelbiame 10 anekdotų apie sveikatą. Sako, juokas gydo.
katsmile.jpg

Vienas gydytojas klausia kito
– Kodėl gi tu kiekvieno paciento klausi, ką jis valgė pusryčių?
– Pagal jų meniu aš nustatau, kokią sumą jie gali mokėti už gydymą.
❖ ❖   ❖
Gydytojas sako ligoniui:
– Nusiraminkite: žaizda jūsų galvoje buvo gana pavojinga, tačiau svarbiausia, kad jums pavyko išvengti amputacijos.
❖ ❖   ❖
– Tuoj pat liaukitės gėręs, nes apaksite, – sako gydytojas pacientui.
– Supraskite, daktare, aš jau senas ir esu matęs beveik viską… – nenusimena pacientas.
Psichiatrinėje ligoninėje kalbasi du ligoniai:
– Na, ar tau patinka mano romanas?
– Neblogas, tik labai daug veikėjų. Prie jų priėjusi medicinos sesuo
sušunka:
– Greičiau atiduokite telefonų knygą.
❖ ❖   ❖
– Kam jūs nešate šį tortą, ponia?
– Noriu padovanoti jį savo vyro sekretorei.
– Vadinasi, šiandien jos gimimo diena?
– Ne. Jos figūra pernelyg liekna.
❖   ❖   ❖
– Pone Braunai, ar jūs susirgote?
– Kodėl jūs taip manote?
– Aš mačiau, kaip jūs vakar išėjote iš vaistinės, ir pagalvojau…
– Įdomu, ką jūs būtumėte pagalvojęs, jei būtumėte pamatęs mane, einantį iš kapinių?

– Daktare, jūs turite daug priešų?
– Taip, bet dauguma iš jų jau aname pasaulyje.

– Ar tu domiesi mada? – klausia vienas vagis kito vartydamas madų žurnalus.
– Žinoma, juk aš turiu žinoti, kurioje vietoje dabar prisiuvamos kišenės.
❖ ❖   ❖
– Daktare, nejaugi taip kenkia taurelė alkoholio prieš valgį?
– Ne, tačiau nevalgykite pernelyg dažnai.
❖ ❖   ❖
– Ką, nejaugi jūs geriate kavą?- pasipiktinęs surinka jaunas gydytojas, pamatęs savo pacientą, laikantį rankose kavos puodelį. – Negalima, kava jums – nuodai.
– Hm, bet matyt, jie labai lėtai veikiantys, kadangi kavą aš geriu jau šešiasdešimt metų.
*•*   *♦*   *•*
– Sveikstate, jūsų pulsas normalus…
– Daktarė, paimkite mano kairiąją ranką, kadangi dešinioji – protezas.

❖ ❖   ❖
-Ar dabar yra vampyrų? – Na, ką jūs, visi jie seniai mirė nuo AIDS.

Šaltinis: Anekdotai Apie Sveikatą