MEDELA

Medelių sodinimas

Naujai pasodinti medeliai būna neatsparūs šalčiams. Pasitaiko, kad Ir labai atsparių šalčiams veislių skiepai, pasodinti ruden[, nušąla, nes jie dar naujoje vietoje neįsi-tvlrtlno. Dažniausiai tai atsitinka, kai skiepai sodinami vėlai rudenį ir žemė apie juos iki žiemos nenuslūgsta.