POMIDORų PRIEžIūRA šILTNAMYJE

Pomidorų Formavimas ir Priežiūra Šiltnamyje

Augalų formavimas ir priežiūra Yra keli pomidorų formavimo būdai. Paprasčiausias iš jų – vertikalūs špaleriai su viena ar dviem viršūnėmis. Latvijoje jie populiarūs žemuose pavasariniuose polietileniniuose ir stikliniuose šiltnamiuose. Pastaruoju metu dviejų viršūnių variantas tiriamas ir Olandijoje, nes tai padeda sutaupyti nuo trečdalio iki pusės daigų pločio vienetui. Šiuo būdu auginamos indeterminantinės ir pusiau determinantinės […]