RUGIAPJUTES DAINOS

Rugiapjūtė Lietuvos Kaime

Rugiapjūtės pradžia laikoma liepos 26—oji – Šv. Ona. Žinoma, ši diena sąlyginė, nes dažnai rugiapjūtė prasideda mėnesio pabaigoje, o kartais – apie liepos 20-ąją. Dabar javai kertami kombainais ir rugiapjūtės darbai tapo paprasto darbo dienomis. Tuo tarpu, seniau viskas buvo apgaubta iškilmingumu, lydint burtams ir prietarams. Prinokus javams, pjūties pradėti eidavo j lauką labai iškilmingai, […]