SKERIAI FILMAS

Skėriai

Kai puola skėriai Kur kas daugiau žalos nei skruzdės žmonėms pridaro žiogų giminaičiai -skėriai. Susiklosčius palankioms oro į sąlygoms, šiltuose kraštuose gyve- nantys skėriai ima sparčiai daugintis ir susiburia į didelius spiečius. Skė- rių spiečiai būna tokie dideli, kad I skrisdami milijonai vabzdžių užtemdo saulę, o nutūpę ant žemės uždengia tūkstančių kvadratinių kilometrų plotą. Įdomus […]