TRYS KARALIAI VIKIPEDIJA

Trys Karaliai. Kaip Lietuviai Švenčia Trijų Karalių Šventę

Kalėdos – Trys Karaliai – tai toks dviejų savaičių linksmalaikis, kai jaunimas linksminasi, kiek tik jaunos širdys valioja. O kodėl nesilinksminti, jeigu ūkio darbai nudirbti. Tad nenuostabu, kad tos šaltos žiemos šventės visų laukiamos. Paprastai vakarais bernas turi virves vyti, vyžas pinti, krepšius dirbti, o šiuo metu jis, gyvulius apliuobęs, švilpaudamas gali drožti į vakarones. […]