YOUTUBE LT DAR PAZIURESIM

Youtube Po Metų Gali Užsidaryti

Prieš 10 metų buvusios populiarios Napster programos nebėra, tą patį galima bus pasakyti ir apie Youtube, nes šiuo metu vyksta Viacom ir Google teismo procesas, po kurio bus nuspręstas tolimesnis 3 lankomiausio pasaulyje portalo likimas. Kad ir kaip bepasibaigtų šis procesas, jo rezultatai bus ilgai cituojami visuose šaltiniuose. Įdomiausia, jog sklinda kalbos, kad Viacom kompanija […]