ZYMUS PASAULIO ZMONES

Balandžio mėnesį gimę žymūs žmonės

1889 04 02 gimė rašytojas, diplomatas Ignas Šeinius. Mirė 1959 m. Stokholme (Švedija). 1892 04 04 gimė vaikų rašytojas, prozininkas Antanas Giedrius. Mirė 1977 m. VVorcesteryje (JAV). 1896 04 05 gimė poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas Julius Janonis. Mirė 1917 m. netoli Petrogrado (Rusija).

Gruodžio mėnesį gimę žymūs Lietuvos žmonės

Žymių žmonių gimimo datos 1884 12 02 gimė bibliografas, politinis veikėjas, kultūros istorikas prof. Vaclovas Biržiška. Mirė 1956 m. Voterbervje (JAV). 1851 12 02 gimė Ateitininkų organizacijos steigėjas ir vadovas, spaudos darbuotojas, filosofas, teisininkas, enciklo-pedistas, Vasario 16-sios Akto signataras, Pranas Dovydaitis. Sušaudytas 1942 m. Sverdlovske (dab. Jekaterinburge, Rusija) 1520 12 06 gimė Lietuvos Didžioji Kunigaikštienė […]