Anglies Dvideginis Ir Dirva

Fosfatai (fosforo rūgšties druskos) maždaug 30 kartų greičiau tirpsta rūgščioje terpėje. Beje, rūgščioje terpėje greičiau tirpsta ir kiti mikroelementai ir makroelementai. Rūgštį, reikalingą ištirpinti mineralines medžiagas, išskiria augalų šaknys, o taip pat ir mikrobai. Tačiau pagrindinis tirpiklis – angliarūgštė. Šios rūgšties šaltinis – anglies dvideginis (C02).
Anglies dvideginį taip pat išskiria dirvoje organines medžiagas pūdantys mikrobai ir kvėpuodami vabzdžiai.
Anglies dvideginis būtinas fotosintezei. Jei ore anglies dvideginio bus 15-20 proc. daugiau, tai augalų derlius užaugs 1,5 karto gausesnis.
Beje, patyrę daržininkai šiltnamiuose įrengia specialius anglies dvideginio kiekį didinančius deglus.
Tačiau didesnis anglies dvideginio kiekis gali nuslopinti nitrifikaciją, todėl augaluose gali susikaupti daugiau nitratų.
Šiuo atveju patariama vartoti perpuvusio mėšlo mulčią. Perpuvusiame mėšle susidaręs anglies dvideginis nusėda dirvoje ir joje tampa anglies rūgštimi.

Šaltinis: Anglies Dvideginis Ir Dirva

Žymės: