Balandžio mėnesį gimę žymūs žmonės

1889 04 02 gimė rašytojas, diplomatas Ignas Šeinius. Mirė 1959
m. Stokholme (Švedija). 1892 04 04 gimė vaikų rašytojas, prozininkas Antanas Giedrius.
Mirė 1977 m. VVorcesteryje (JAV). 1896 04 05 gimė poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas Julius
Janonis. Mirė 1917 m. netoli Petrogrado (Rusija).
1882 04 07 gimė rašytojas, prozininkas, dramaturgas Antanas
Žukauskas-Vienuolis. Mirė 1957 m. 1849 04 08 gimė tautosakininkas, poetas, publicistas, knygnešys
Mečislovas Davainis Silvestraitis. Mirė 1919 m. 1869 04 10 gimė kompozitorius, vargonininkas, pedagogas Jonas
Naujalis. Mirė 1934 m. 1879 04 11 gimė rašytojas, kritikas, poetas, lyrinės lietuvių prozos
pradininkas Jonas Biliūnas. Mirė 1907 m. Zakopanėje
(Lenkija).
1871 04 13 gimė arkivyskupas, palaimintasis Jurgis Matulaitis. Mirė 1927 m.
1883 04 16 gimė tarpukario Lietuvos politinis veikėjas, istorikas,
pirmosios vyriausybės vadovas, prof. Augustinas Voldemaras. Mirė 1942 m. Maskvoje.
1716 04 20 gimė kunigas, pirmasis lietuvių literatūros istorikas, kalbininkas, teoretikas ir kritikas Gotfridas Ostermejeris. Mirė 1800 m. Trempuose (Mažoji Lietuva).
1886 04 22 gimė literatas, dramaturgas, vertėjas, spaustuvininkas Jonas Strazdas-Jaunutis. Mirė 1972 m.
1806 04 24 gimė Mažosios Lietuvos kalbininkas, spaudos darbuotojas) lietuvininkų kunigas Fridrichas Kuršaitis. Mirė 1884 m. Palaidotas Karaliaučiuje.
1876 04 30 gimė vertėjas, knygų leidėjas, kalbininkas, gydytojas, kultūros veikėjas Jurgis Šlapelis. Mirė 1941 m

Šaltinis: Balandžio mėnesį gimę žymūs žmonės