Gruodžio mėnesį gimę žymūs Lietuvos žmonės

Žymių žmonių gimimo datos
1884 12 02 gimė bibliografas, politinis veikėjas, kultūros istorikas prof. Vaclovas Biržiška. Mirė 1956 m. Voterbervje (JAV).
1851 12 02 gimė Ateitininkų organizacijos steigėjas ir vadovas, spaudos darbuotojas, filosofas, teisininkas, enciklo-pedistas, Vasario 16-sios Akto signataras, Pranas Dovydaitis. Sušaudytas 1942 m. Sverdlovske (dab. Jekaterinburge, Rusija)
1520 12 06 gimė Lietuvos Didžioji Kunigaikštienė ir Lenkijos Karalienė Barbora Radvilaitė. Mirė 1551 m.
1903 12 09 gimė rašytojas, valstybės veikėjas Juozas Ambrazevi-čius-Brazaitis. Mirė 1974 m. Niujorke (JAV).
1882 12 16 gimė gamtininkas, mokslininkas, akademikas prof. Tadas Ivanauskas. Mirė 1970m.
1866 12 17 gimė visuomenės ir kultūros veikėjas, spaudos bendradarbis, III Lietuvos Respublikos prezidentas Kazys Grinius. Mirė 1950 m Čikagoje (JAV). 1994 m. perlaidotas Lietuvoje.
1863 12 19 gimė pedagogas, kultūros veikėjas, vaikų rašytojas, vertėjas Pranas Mašiotas. Mirė 1940 m.
1903 12 20 gimė dainininkas, lietuviškos profesionalios estrados pradininkas Antanas Šabaniauskas. Mirė 1987 m.
1798 12 24 gimė lietuviška tematika rašęs lenkų rašytojas Adomas Mickevičius. Mirė 1855 m. Konstantinopolyje (Turkija), perlaidotas Krokuvoje (Lenkija).
1860 12 30 gimė lietuvių kalbininkas, kritikas, publicistas, prof. jonas Jablonskis. Mirė 1930m.
1858 12 31 gimė lietuvių prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų, Lietuvos Respublikos himno autorius dr. Vincas Kudirka. Mirė 1899 m.

Šaltinis: Gruodžio mėnesį gimę žymūs Lietuvos žmonės