Lapkritį gimę žymūs Lietuvos žmonės

Žymių žmonių gimimo datos:
1862 11 02 gimė poetas, lietuvių literatūros klasikas, poetas, dramaturgas, kunigas Jonas Mačiulis-Maironis. Mirė 1932 m.
1928 11 03 gimė poetas, aktorius Kęstutis Genys. Mirė 1996 m.
1926 11 03 gimė JAV lietuvių visuomenės veikėjas, ekologas, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.
1879 11 06 gimė kalbininkas, žymiausias lietuvių kalbos tyrinėtojas, baltistas, prof. Kazimieras Būga. Mirė 1924 m. Karaliaučiuje, palaidotas Kaune.
1806 11 13 gimė 1831 m. sukilimo Lietuvoje dalyvė, kapitonė, lietuviškoji Žana d’Ark, grafaitė Emilija Pliaterytė. Mirė 1831 m.
1866 1114 gimė Vasario 16-sios akto signataras, valstybės veikėjas, publicistas, Telšių vyskupas Justinas Staugaitis. Mirė 1943 m.
1893:11 16 gimė rašytojas, poetas, dramaturgas Kazys Binkis. Mirė 1942 m.
1904 11 17 gimė poetė, vertėja Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučie-nė). Mirė 1945 m. Maskvoje, palaidota Kaune.
1881 11 18 gimė dailininkas, skulptorius, sukūręs visų laidų monetų
modelius Lietuvos valstybei (1918-1940), prof. Juozas Zikaras. Mirė 1944 m.
1866 11 22 gimė dainininkas, Lietuvos tenoras, vienas operos teatrų įkūrėjų, prof. Kipras Petrauskas. Mirė 1968 m.
1884 11 23 gimė visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas, istorikas, kunigas Jonas Reitelaitis. Mirė 1966 m.
1851 11 23 gimė tautinio judėjimo veikėjas, kultūros istorikas, aušrininkas, tautosakininkas, publicistas, gydytojas, Vasario 16-sios Akto signataras, dr. Jonas Basanavičius. Mirė ‘ 1927 m.
1911 11 28 gimė dainininkė Beatričė Grincevičiūtė. Mirė 1988 m.
1901 11 29 gimė rašytojas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas Juozas Grušas. Mirė 1986 m.

Šaltinis: Lapkritį gimę žymūs Lietuvos žmonės