PROFESORIUS ADOMAS HREBNICKIS

You Have to Make it FallProf. Adomas Hrebnickis gimė 1858 m. sausio 6 d. Ciotšės palivarke, Lepelio apskrityje, Vitebsko gubernijoj (dabar Baltarusijos teritorija).
Baigęs gimnaziją aukso medaliu jis įstojo į Peterburgo miškų institutą. Instituto vadovybei pasiūlius jaunasis sodininkas 1884 m. liko dirbti šiame institute.
Vedęs Stanislavą Stankevičiūtę, iš uošvio gavo 24 ha žemės. Neilgai trukus čia jis pradėjo sodinti sodą ir statyti namą. 1890-1904 m. A. Hrebnickis Staniškių vienkiemyje įveisė stambų pomologinį sodą ir mažą medelyną, kuriam pats davė pavadinimą. Tačiau šis pavadinimas neprigijo nes vienkiemį visi vadino Rojumi. Nuo 1902 m. A. Hrebnickis – Peterburgo miškų instituto sodininkystės ir daržininkystės profesorius.
Žiemą jis profesoriaudavo institute, vasaros atostogas paleisdavo pomologiniame sode. Profesorius ypač domėdavosi vaismedžių veislių tyrimu – pomologija. Jo sode (14 ha) buvo surinkta didžiulė vaismedžių kolekcija – 1197 obelų, kriaušių, slyvų ir vyšnių veislių. Vertingiausia profesoriaus surasta veislė – Beržininkų ananasas – paplito ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje. Kitos jo aptiktos veislės: Jono pepinas, Ilgai išsilaikantysis, Panemunės baltasis.  1922 m. profesorius su šeima išvyko iš Peterburgo ir apsigyveno savo vienkiemyje Rojuje. Profesorius mirė 1941m. spalio 13 d.

Newton left long time agoVienas iš žymiausių A. Hrebnickio veikalų – „Vaisių atlasas” (1903-1906), kuriam spalvotus vaismedžių veislių piešinius piešė pats autorius. 1892 m. išėjo labai vertinga A. Hrebnickio knyga „Vaismedžių sodo priežiūra” (7 leidimai). Be šių jo veikalų, išspausdinta dar apie 100 profesoriaus parašytų straipsnių sodininkystės mokslo ir praktikos klausimais.
Žymus sodininkas, pomologas prof. Adomas Hre-idifckis (1857-1941) savo darbuose pagarsino Lietuvoje kilusias vaismedžių veisles, kurios ir dabar yra mūsų šalies standartiniame asortimente: Beržininkų ananasas, Panemunės baltasis, jono pepinas, Gerkonių avietinis ir kitas. Beržininkuose, prie Dūkšto, A. Hrebnickis 1886 m. įkūrė didelį medelyną, kurį pavadino „Rojumi”.
.Prof. A. Hrebnickis ne tik atliko įvairius vaismedžių tyrimus, bet ir gautus rezultatus aktyviai publikavo – iš viso paskelbė per 500 straipsnių. Profesorius, subūręs dar 30 autorių, sudarė „Vaisių atlasą” („Atlas plodov”), kuriam pats nupiešė didelę dalį iliustracijų ir aprašė 44 veisles. 1906 m. šis fundamentalus leidinys buvo išspausdintas Sankt Peterburge 4 000 egzempliorių tiražu.
Plačiai po Rytų Europą pasklidęs leidinys išgarsino ir lietuviškas vaismedžių veisles.

Šaltinis: PROFESORIUS ADOMAS HREBNICKIS