Trys Karaliai. Kaip Lietuviai Švenčia Trijų Karalių Šventę

Solar WindKalėdos – Trys Karaliai – tai toks dviejų savaičių linksmalaikis, kai jaunimas linksminasi, kiek tik jaunos širdys valioja. O kodėl nesilinksminti, jeigu ūkio darbai nudirbti. Tad nenuostabu, kad tos šaltos žiemos šventės visų laukiamos.
Paprastai vakarais bernas turi virves vyti, vyžas pinti, krepšius dirbti, o šiuo metu jis, gyvulius apliuobęs, švilpaudamas gali drožti į vakarones. Taip pat ir mergos. Jos irgi vakarais nei verpia, nei audžia, nei kitokį vakarojamąjį darbą dirba. Pamelžia margę, apliuobia deglę ir dainuodamos laukia piršlių.
Kalėdų tarpušvenčiu kaimuose vaikščiodavo apeiginiais drabužiais apsitaisę trys “karaliai”. Kai kur šis paprotys dar ir šiandien pastebimas. Trimis karaliais apsitaisoma labai įvairiai. Žemaičiuose jie pasipuošia iškilmingais drabužiais, pamėgdžiodami senovės karius ar kunigaikščius, kartais net “aukso” karūnas užsideda. Rytų Lietuvoje trys “karaliai” irgi mėgsta vaikščioti. Tačiau taip puošniai neatrodo. Dažniausiai apsivelka ilgais baltais kailiniais, susijuosia marga juosta. Ant galvos užsideda šiaudines kepures. Rankoje laiko lazdą ir eina iš kiemo į kiemą per kelis kaimus. Įėję pirkion, gieda giesmę, kuria sveikinami ir pajuokiami namų šeimininkai.
Trys karaliai, aplankę namus, užrašo ant visų durų Trijų Karalių ženklelius – tris kryželius ir K.M.B. raides, kurios reiškia pirmąsias vardų raides: Kasparą, Merkelį ir Baltazarą. Šie vardai žymi karalius, kurie aplankė gimusį Kristų.Pazo de RaxoiMonestir Santas Creus

Šaltinis: Trys Karaliai. Kaip Lietuviai Švenčia Trijų Karalių Šventę