Vaškinių figūrų muziejus – Madam Marie Tussaud

I Anna Marie Tussaud (tiesa,  tada jos pavardė buvo Grosholtz) gimė 1761 m. pačią pirmą žiemos dieną po Šaulio ženklu. Šios moters biografija išties spalvinga, kupina romano puslapių vertų nutikimų. Ji ir pati tai žinojo, tad į gyvenimo pabaigą išleido didžiulio populiarumo sulaukusius memuarus. Deja, kai kurie jos gyvenimo faktus nuodugniai tikrinę biografai yra įsitikinę, kad nemažai tų faktų tėra tuščias muilo burbulas. Marie labai norėjo priklausyti aukštuomenei Ir save kildino iš kilmingos giminės. Bet… realūs faktai byloja jos nenaudai. Kaip galima spręsti iš įrašo bažnytinėje knygoje, mergaitę krikštyti atnešė ne tėvai, o pribuvėja, o jos krikštatėviu, pasak vienų šaltinių, tapo atsitiktinai netoliese pasimaišęs parapijos duobkasys, pasak kitų, – klebonijos kiemsargis.

Have a heart Sir Bradman. Little Master Sachin has found a place in Madame Tussauds Museum because of Greats like you.2 Marie teigė, esą jos tėvas Jo-■ sephas Grosholtzas buvo kilmingos giminės palikuonis, aukšto rango prancūzų karininkas, žuvęs per karą likus dviem mėnesiams iki jos gimimo. Tačiau biografams jokiuose dokumentuose, netgi bažnytinėse kronikose nepavyko rasti tokio žmogaus. Jei jis iš tiesų buvo kilmingas, vargų ar būtų galėjęs taip išnykti be pėdsakų… Panašiai galima būtų pasakyti apie garsios vaškinių figūrų kūrėjos mamą. Anot M. Tussaud, ji buvo kilusi iš garbingos Ir pasiturinčios šveicarų šeimos. Bet ar dažnai turtingų šeimų dukros tampa tarnaitėmis ar ūkvedėmis? Būtent tokį darbą dirbo M. Tussaud gimdytoja. Taigi niekas tiksliai ir nežino, kiek šios moters biografija yra tikra ir kiek pagražinta.

Ciò che succede quando Uno perde la testa...3 Abejotinų faktų sąrašą reikėtų įtraukti ir dar vieną dėmesio vertą faktą. Pasak M. Tussaud, ji net aštuonerius metus praleido gyvendama drauge su karališkąja šeima Versalio rūmuose. Esą jos globėjas Philippe’as Curtiusas dažnai rengdavo karališkosios šeimos atstovams ekskursijas po savo vaškinių figūrų saloną. Su kai kuriais iš jų bendradarbiavo kurdamas jų figūras. Kartą į saloną užsuko Ir karaliaus Liudviko XVI sesuo Elizabeth. Ji taip susižavėjo vaškinėmis figūromis, kad pasikvietė Marie gyventi, kad ši pamokytų to meno. M. Tussaud teigimu, jiedvi tapo geromis draugėmis. Jokių „daiktinių įrodymų”, kad šios moters jaunystėje gyventa su karaliais, taip pat neaptikta. Belieka spėlioti, ar tai -tikra, ar tik lakios vaško skulptorės vaizduotės padarinys…

4 Kaip prasidėjo madam Tussaud karjeros istorija? Tiesą sakant, jos pamatas buvo paklotas dar tada, kai Marie nė nebuvo gimusi. O viskas prasidėjo taip: gyveno Paryžiuje toks daktaras Philippe’as Curtiusas. Oficialiai jis mėgdavo prisistatyti anatomu, nors iš tiesų duoną pelnydavo liedamas vaško statulas. Kuo šis žmogus toks lemtingas M. Tussaud likimui? Nagi tuo, kad jis buvo jos globėjas bei mokytojas. Kaip mergaitė atsirado jo namuose, šaltiniai nesutaria. Vienuose teigiama, esą Ph. Curtiusas buvo Marie mamos meilužis, vėliau tapęs sugyventiniu. Kituose, jog Marie mama buvo jo namų tvarkytoja. Kai kurie biografai kelia prielaidą, kad jis galėjęs būti netgi jos biologinis tėvas.

5 Kad ir kaip būtų, tikra yra tik . tai, kad vaško skulptorius įžvelgęs mergaitės talentą mielai ėmėsi ją mokyti. Jo padedama Marie Paryžiuje tapo garsia kūrėja, ji nulipdė daugybės legendinių asmenybių, tokių kaip Benjamino Franklino, didžiojo filosofo Voltaire’o, Napoleono ir kt., vaškinius atvaizdus. Anais laikais garsių žmonių, apie kuriuos visi kalba, figūros paprastai liaudžiai atstojo bulvarinę žiniasklaidą. Taigi M. Tussaud galima teisėtai įvardyti kaip vieną iš šiuolaikinio pramogų verslo pionierių.

6 Karjerą pradėjusi Paryžiu-. je, tikrosios šlovės Marie Tussaud sulaukė Londone. Kokie vėjai ją atpūtė į Didžiąją Britaniją? Pagal oficialią versiją, ji bėgo nuo karo neramumų savo šalyje. Neoficialiais duomenimis, buvo kalbama, esą didžioji vaško skulptorė, pasiėmusi sūnus Josephą ir Fran-cois, vaško skulptūrų kolekciją bei savo pačios triūsu užgyventą turtą, paspruko nuo nelaimingos santuokos. Kai kurių šaltinių teigimu, jos vyras Francois Tussaud buvo tikras veltėdis ir lėbautojas. Su juo vaško skulptūrų kūrėja susituokė gana brandaus amžiaus – būdama 34-erių. Jos santuoka tęsėsi apie septynerius metus.

7 Gyvenimas Anglijoje nebuIf you had my love.....vo rožėmis klotas, atkakliajai kūrėjai teko pakovoti už savo būvį. Iš pradžių Marie Tussaud vaško figūrų muziejus buvo klajojantis. Su juo menininkė skersai išilgai išmaišė Didžiąją Britaniją. Keliskart unikalioji jos kolekcija patyrė rimtų nuostolių. Vieną kartą dauguma darbų nuskendo plukdomi laivu, kitą kartą nemažai jų suniokojo gaisras. Labai atkakli Marie sugebėjo viską atkurti. Dar ir dabar yra išlikę jos rankomis sukurtų darbų. Tiesą sakant, M. Tussaud buvo lyg gyvas dinamito užtaisas, puikiai išmanė vadybos ir derybų niuansus. Tad pamažu susikrovė nemenką kapitalą ir tapo itin gerbiama Londono įžymybe.

8 Tik 75-erių metų 1835-aisiais • Londono centre Marie Tussaud įkūrė nuolatinį muziejų, kuriame buvo sutalpintas viso jos gyvenimo triūsas. Po kelerių metų ji sukūrė ir savo pačios portretą bei įkurdino jį prie paradinių muziejaus durų. Šis atvaizdas, paskutinė duoklė vaškinių skulptūrų menui, tebegyvuoja iki šių dienų. Praėjus aštuoneriems metams po autoportreto gimimo, sulaukusi gražaus 88-erių metų amžiaus, per patį Londono parkų žydėjimo įkarštį Marie Tussaud apleido šį pasaulį. Mirė lengva ramia mirtimi – naktį miegodama savo lovoje…

Šaltinis: Vaškinių figūrų muziejus – Madam Marie Tussaud