Žymūs Lietuvos Žmonės Gimę Sausio Mėnesį

paminklas1714 01 01 gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas, liuteronų pastorius, poemos „Metai” autorius Kristijonas Donelaitis. Mirė 1780 m.
1893 01 06 gimė poetas, rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas. Mirė 1967 m.
1857 01 06 gimė lietuvių pomologas prof. Adomas Hrebnickis. Mirė 1941 m.
1896 01 08 gimė Atlanto nugalėtojas Steponas Darius. Žuvo 1933 m.
1771 01 15 gimė kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Mirė 1849 m.
1872 01 15 gimė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, advokatas Jonas Vileišis. Mirė 1942 m.
1835 01 17 gimė poetas, kalbininkas, vyskupas Antanas Baranauskas. Mirė 1902 m.
1897 01 18 gimė kraštotyrininkas, lietuvių fotografas Balys Buračas.
Mirė 1972 m.
‘1897 01 23 gimė rašytoja Ieva Simonaitytė. Mirė 1978 m. 1921 01 23 gimė archeologė ir antropologė, archeomitologijos pradininkė tyrusi Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras Marija Gimbutienė. Mirė 1994 m. Los Andžele (JAV).
1851 01 25 gimė Lietuvos valstybininkas ir pramonininkas, pirmojo lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios” steigėjas Petras Vileišis. Mirė 1926 m.
1890 01 25 gimė dailės istorikas ir kritikas, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininkas, grafikas Paulius Galaunė. Mirė 1988 m,
1908 01 27 gimė lietuvių filosofas, teologas, pedagogas, poetas Antanas Maceina. Mirė 1987m.

Šaltinis: Žymūs Lietuvos Žmonės Gimę Sausio Mėnesį