Kaip Bendrauti Su Vaiku

Bendraudami su vaikais, siekite pirmiausia suprasti juos, po to būti suprastas

Dr. Covey pasiūlė metaforą apie žmonių tarpusavio santykius, įsivaizduodamas juos kaip emocijų banko sąskaitą, kurioje kaupiamas pasitikėjimas. Kiekvieną kartą, kai elgiatės sąžiningai, maloniai, mandagiai, pildote duotus pažadus, jūs nešate pasitikėjimo indėlį į savo sąskaitą. Ir priešingai, kiekvienas nesąžiningas, grubus, nemandagus poelgis mažina jūsų sąskaitą.

Didesnė sąskaita šiame emocijų banke užtikrina vaikų pagarbą tėvams ir garantuoja sėkmingą auklėjimą bei gerus tarpusavio santykius. Galimi 6 indėlio į emocijų banką padidinimo būdai:
1. Supraskite vaiko požiūrį ir padarykite taip, kad tai, kas jam svarbu, būtų svarbu ir jums. Būkite geri klausytojai: išklausykite ir pasitikslinkite, ar teisingai supratote, pažvelkite į situaciją iš vaiko pozicijos.
2. Nepamirškite mažų dalykų: trupučio švelnumo ir mandagumo.
3. Tesėkite savo pažadus.
4. Aiškiai ir tiksliai pasakykite vaikui, ko iš jo norite.
5. Būkite atviri ir sąžiningi, venkite dviveidiškumo ir apsimetinėjimo, jūsų žodžiai ir veiksmai turi sutapti.
6. Pripažinkite, jei buvote neteisūs, pasielgėte neapgalvotai, nesusivaldėte, buvote nemandagūs (t.y. išeikvojote savo indėlį emocijų banke), ir atsiprašykite.

Ron Taffel išskiria 4 pagrindines sąlygas, reikalingas normaliam vaiko vystymuisi:
1. Vaikui reikia jausti pagarbą savo tėvams ir kitiems suaugusiesiems. Vaikai, kurie gerbia suaugusiuosius, aiškiai žino, kokio elgesio iš jų laukiama, ir linkę paklusti reikalavimams. Tokie vaikai jaučiasi saugesni, rečiau pasiduoda blogai įtakai ar įtraukiami į rizikingą elgesį.
2. Vaikai turi išmokti valdyti savo nuotaikas. Tėvai turėtų mokyti vaikus, kaip kontroliuoti savo jausmus, t.y. nusiraminti supykus ar susijaudinus, nepasiduoti tik kilusiam impulsui. Paprastai tai daroma mokant vaiką kalbėtis su savimi: “nusiramink, suskaičiuok iki dešimties, pagalvok, po to daryk” ir pan. Be tokio vidinio dialogo vaikai greičiau pasiduoda kitų įtakai ar elgiasi impulsyviai.
3. Net ir labai maži vaikai jau vaikų darželyje turi išmokti atsispirti draugams. Tai yra sugebėjimas ne tik įsigyti draugų ir palaikyti draugiškus santykius, bet ir nutraukti draugystę, kai ji tampa žalinga ar per daug reikalaujanti.
4. Vaikai turi išmokti išreikšti save, t.y. kalbėti apie savo jausmus, draugus, svajones, norus, nepasitenkinimą ir pyktį. Jeigu jie neišmoksta kalbėti, jie tiesiog veikia ir išreiškia savo jausmus destruktyviais būdais. Tai vadinama “emociniu raštingumu”, jo galima išmokti bendraujant su tėvais.

Šaltinis: Kaip Bendrauti Su Vaiku