KANCIA TAI

Kančia Krikščionybėje – Jos Tikslas

Kančia… Tikriausiai nebuvo, nėra ir nebus žemėje tokio žmogaus, kurio nebūtų palietusi kančia. Gali skirtis tik kančios forma, bet pačios kančios išvengti neįmanoma. O kokie nevienodi žmonės būna kančioje. Vieni, sunkiai sirgdami ar kitaip kentėdami, būna nekantrūs, kaltina Dievą, kiti dejuoja, kodėl Dievas jų nepasišaukia, nes nori, kad tik greičiau viskas pasibaigtų. Tačiau yra žmonių, […]