MEDELYNAI

Medelių sodinimas

Naujai pasodinti medeliai būna neatsparūs šalčiams. Pasitaiko, kad Ir labai atsparių šalčiams veislių skiepai, pasodinti ruden[, nušąla, nes jie dar naujoje vietoje neįsi-tvlrtlno. Dažniausiai tai atsitinka, kai skiepai sodinami vėlai rudenį ir žemė apie juos iki žiemos nenuslūgsta.

PROFESORIUS ADOMAS HREBNICKIS

Prof. Adomas Hrebnickis gimė 1858 m. sausio 6 d. Ciotšės palivarke, Lepelio apskrityje, Vitebsko gubernijoj (dabar Baltarusijos teritorija). Baigęs gimnaziją aukso medaliu jis įstojo į Peterburgo miškų institutą. Instituto vadovybei pasiūlius jaunasis sodininkas 1884 m. liko dirbti šiame institute. Vedęs Stanislavą Stankevičiūtę, iš uošvio gavo 24 ha žemės. Neilgai trukus čia jis pradėjo sodinti sodą […]